Bronnen en andere inspiratie

Leestijd: circa 3 minuten

Waarom vuilnismannen meer verdienen dan bankiers – Rutger Bregman en Jesse Frederik

Een inspirerend essay, dat aanmoedigt tot verder lezen en vooral verder denken. Heel toepasbaar op je eigen situatie. Kan leiden tot verhelderende en wellicht vergaande inzichten.

Dit kan niet waar zijn – Joris Luyendijk

Zeer verontrustend boek. Herkenbaar, als het gaat over het systeem dat een grote organisatie kan zijn en hoe dat systeem amoreel is (gemaakt). Mijn eerste reactie na het lezen; ik ga een stapel geld opnemen voor in een oude sok en een huisje zoeken met een moestuin. Ik vond het beangstigend om te ervaren hoe afhankelijk we zijn van een systeem dat, nog steeds, ieder moment om kan vallen. Een systeem ook dat echt alleen eigenbelang voorstaat. Ik raad je wel aan om het te lezen, omdat het wat mij betreft belangrijk is te weten wat er speelt.

On the phenomenon of Bullshit Jobs – David Graeber (Engels)

Het artikel dat mijn laatste rol een nieuwe naam gaf. Kort maar krachtige uitleg van banen die waarde toevoegen en banen die het slechts verplaatsen of zelfs vernietigen.

De Ambachtsman – Richard Sennet

Heerlijk diepgravend en filosofisch boek over vakmanschap en ambachtelijkheid. Wat is dat nou precies? Sennet beschrijft dat aan de hand van voorbeelden uit de muziek, koken en instrumentenbouwers.

Economic possibilities for our grandchildren – John Maynard Keynes (Engels)

Het essay dat voorspelde dat wij, in deze tijd, nog maar weinig zouden hoeven werken en onze tijd zouden kunnen besteden aan dat wat ons plezier verschaft en wat we belangrijk vinden.

Hoeveel is genoeg? – Robert en Edward Skidelsky

Vader en zoon (econoom en filosoof) nemen het hiervoor genoemde essay van Keynes als uitgangspunt om te onderzoeken waarom wij niet minder zijn gaan werken. Een boek dat teruggaat naar de oorsprong van de eco- nomie, als onderdeel van de moraalfilosofie.

The Toyota Way – Jeffrey K. Liker

Een boek dat meer over mensgericht organiseren gaat dan de meeste mensen zullen denken. Toyota maakt er een punt van dat mensen intern opgeleid worden. Op die manier zullen leidinggevenden altijd goed geïnformeerd zijn over vakinhoudelijke vraagstukken. Het is waardevol om te lezen, zolang het niet met de intentie is om het daarna “even te implementeren”. Lean is een valse belofte als er alleen op de instrumenten gefocust wordt. Hoed u voor consultants die het “wel even” komen implementeren!

Gratis geld voor iedereen – Rutger Bregman

Een goed leesbaar boek en een les in utopisch denken. Een gesprek dat begint met “hoe mooi zou het zijn als…” levert meer op dan een gesprek dat begint met “dat kan niet, omdat…”. Durf groot te denken en klein te doen!

De zwarte zwaan – Nassim Nicolas Taleb

Een breinbreker van een boek. Maakt minutieus gehakt van het geloof in statistieken en voorspelbaarheid. Geen makkelijke kost, wel verhelderend en mijn kijk op een aantal als zekerheid gepresenteerde zaken is definitief veranderd.

Weg van de supermarkt en Het Antidieetboek – Gerrit Jan Groothedde

Als je geïnteresseerd bent in eten, koken en het effect hiervan op onze gezondheid, dan zijn dit belangrijke boeken. Het eerste legt uit wat supermarkten voorstaan en dat dat niets met ons als klant, onze voeding of onze gezondheid te maken heeft. Het tweede raadt aan om vooral gewoon te eten. Dat is, zelf koken, geen pakjes en zakjes en vooral je lichaam laten bepalen wanneer het genoeg is. Extra aansporing, Gerrit Jan viel 35 kilo af door zich aan deze voorschriften te houden.

Techniekpact2020

Document vol oprecht goede bedoelingen in een taal die eigenlijk niemand die het aangaat (leerlingen, bedrijven, werknemers) snapt.

De Correspondent.nl – online medium

Het manifest van De Correspondent verwoord prima hoe ik dit medium ervaar:

De Correspondent wil wel actueel zijn, maar niet meedeinen op de waan van de dag. Het laatste nieuws is overal en altijd gratis toegankelijk: daar heb je geen betaald medium meer voor nodig. De Correspondent wil juist de dieperliggende structuren en ont- wikkelingen achter het nieuws in beeld brengen. De artikelen moeten de lezer nieuwe inzichten bieden in hoe de wereld werkt. Doelstelling van De Correspondent is, kortom, om de begrippen ‘nieuws’ en ‘actueel’ te herdefiniëren: van datgene wat de meeste aandacht trekt naar datgene wat het meeste inzicht biedt.

Correspondenten als Vera Mulder, Lynn Berger, Rob Wijnberg, David van Reybroeck, Rutger Bregman en Jesse Frederik zetten je aan het denken.

Krantenartikelen

Schadelijk: de bedrijfseconoom en de regelneef vervangt de hoofdingenieur – Mathieu Weggeman in NRC Handelsblad 16 mei 2015
Vakmensen aller landen, verenigt u! – Esther Barfoot en Harold Janssen in NRCNext 20 mei 2015
Manager worden? Leer dan filosofie en geschiedenis – Ramsey Nasr in NRC Handelsblad 9 mei 2015
Onzeker? Wankelmoed is de nieuwe deugd. – Désanne van Brederode in NRC Handelsblad 30 augustus 2014