Privacyverklaring en cookiestatement – april 2024

Uiteraard ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je me via onderstaande gegevens bereiken.

Over mij

Lindsie van der Horst

meewerkend adviseur voor ondernemers
die de wereld beter willen achterlaten dan ze haar vonden

Berkenlaan 79
6865XC Doorwerth

info@praateensmetlindsie.nl
06 51 40 40 37

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerk ik:
Voor- en Achternaam;
Adres;
E-mailadres;
Telefoonnummer, mobiel en/of vast;
Social media accountnamen
Bedrijfsnaam of handelsnaam;
KVK-nummer;
Betalingsgegevens.

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?
Bovenstaande persoonsgegevens heb ik van jou gekregen of in openbare registers gevonden, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.

Doeleinden

Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens
Je persoonsgegevens verwerk ik alleen wanneer dat van de wet mag en voor de doeleinden die hieronder beschreven zijn.

Offertes
Vraag je bij mij een offerte op, dan verwerken ik je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Ik bewaar offertes 8 jaar. Het is namelijk mijn wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren ik de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je bij mijn al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Overeenkomst
Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben ik soms je gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren. Deze gegevens verwerk ik dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

Facturatie
Als je mij een opdracht hebt gegeven, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Contact
Heb je contact met mij opgenomen, per telefoon, e-mail, een contactformulier, WhatsApp of social media, dan heb ik van jou gegevens ontvangen. Deze verwerk ik om te kunnen reageren op jouw bericht.

Heb je contact opgenomen via social media, dan zal dat meestal via mijn persoonlijke account zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen verwerk ik de gegevens maximaal 5 jaar, om bijvoorbeeld te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad en waar dat over ging. Het is in mijn gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat ik je beter kan helpen en beter prioriteiten kan stellen.

Gerechtvaardigd belang
In sommige van bovenstaande gevallen heb ik een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Ik heb dat belang, bijvoorbeeld het belang om mijn eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan ik de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerk. Ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om mijn doel te bereiken en mijn gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens

Ik deel jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder onze verwerkers:
Hosting van onze website;
WordPress;
E-mail automatiseringsdienst;
Mailservers;
Telefoondiensten;
Boekhoudsoftware;
Boekhouder;
Betaaldiensten.

Met de verwerkers hebik een verwerkersovereenkomst gesloten. De ingeschakelde verwerkers zijn hiermee verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Doorgifte derde landen
Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Links
Op deze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@praateensmetlindsie.nl

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm van mij te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies].

YouTube
Ik embed soms YouTube video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. De nieuwe privacyverklaring zal ik altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.