Wat is dat dan, een carrière?!

Leestijd: circa 2 minuten

Ik hoor je denken: “Ja maar, mijn carrière?”

Van Dale geeft de volgende verklaring:

Carrière:
loopbaan

carrière maken (in zijn werk), goed vooruitkomen

Zoals ik het lees is het niet zo veel mogelijk geld verdienen of zo snel mogelijk manager worden. Het is ook niet pas geslaagd als je op de hoogste tak van de spreekwoordelijke boom zit. Ergens is er een hiërarchische betekenis aan het woord carrière toegekend die er van oorsprong niet is.

Een loopbaan of goed vooruitkomen is volgens mij heel divers. Als we
het nog steeds zeer gangbare organogram aanhouden, dan kan het van links naar rechts, van beneden naar boven, desnoods van linksonder naar rechtsboven en hopelijk ook van boven naar beneden. Het gaat namelijk niet om strepen op je schouder of een steeds hoger salaris. Het gaat over dat kunnen doen, waar je goed in bent, waar je een waardevolle bijdrage mee levert èn gelukkig van wordt.

Ik heb één voormalige collega die bewust de keuze maakte om “een stap terug” te doen. Het was absoluut geen stap terug. Hij wilde niet verder in een positie die van hem steeds meer een algemeen manager maakte. Hij wilde bezig blijven met zijn specialisme. Om de redenen die ik hierboven beschrijf; daar kon hij de meest waardevolle bijdrage leveren en daar werd hij als mens het gelukkigst van. Wat mij betreft een moedige en wijze beslissing. De roddel in de rest van de organisatie was niet van de lucht. Demotie, niet kunnen bijbenen, vast iets ergs aan de hand. Noem het maar, het is allemaal voorbij gekomen. De uitleg over waardevol bijdragen en gelukkig zijn, stuitte over het algemeen op een enigszins meewarige blik.

Het meest verbaasd ben ik over het feit dat carrière maken tegenwoordig vrijwel gelijk staat aan manager worden en leidinggeven aan een team. Hoe groter het team hoe beter. Leidinggeven is dan vooral goed voor het CV. In mijn ervaring is leidinggeven één van de meest uitdagende rollen die er is, die zorgvuldige overweging vereist als je zo’n rol aanvaardt. Zoals eerder gezegd, het is een vak op zich. Een vak waarin dienstbaarheid, liefde voor mensen, een sterke wens om anderen te laten schitteren en vooruit kunnen en durven kijken van wezenlijk belang zijn. Daar komt bij dat een functie of rol die leiding impliceert (op papier) in werkelijkheid niets met leiderschap te maken heeft. Niemand volgt omdat dat zo op papier staat. Echt, vrijwillig en oprecht volgen gebeurt alleen als er de juiste chemie is. Als de ideeën goed zijn, als er ruimte is voor iedereen die mee wil, als ook degene die voorgaat kan volgen als dat nodig is.

Maar goed, dit is geen boek over leiderschap. Denk ik. Het punt is dat een carrière zoveel meer is dan strepen op je schouder of salaris. De periode van ons leven dat we werken wordt alleen maar langer. Als we dat voor iedereen waardevol en interessant willen houden dan zal het weer moeten gaan over vakmanschap. Over doen waar je goed in bent, over het geduld om steeds te blijven leren en over doen waar je gelukkig van wordt. Hoofd, hart en handen dus.