DISCLAIMER

Deze disclaimer is van toepassing op de website lindsievanderhorst.nl

Informatie op deze website

Ik probeer de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is.

De informatie op deze website verstrek ik zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Ik ben niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Prijzen

Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van bestellen, althans een ander moment waarop de overeenkomst is ontstaan. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van tikfouten.

Gegevens

Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je aan mij verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van uw gegevens is bovendien de privacyverklaring van toepassing.

Intellectueel Eigendomsrecht

Op alle content, waaronder teksten, afbeeldingen, geluid en video, rust een intellectueel eigendomsrecht. Lindsie van der Horst is rechthebbende van deze content, althans ik heb een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content.

De content op deze website mag zonder mijn toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

Voor eventueel gebruik graag altijd contact opnemen.

Derden

Ik ben niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder gastblogs en reacties onder blogposts en nieuwsberichten of recensies.

Ik ben niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch ben ik aansprakelijk voor de inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die ik op deze website toon.

Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Ik ben niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat ik hiervan op de hoogte ben.

Notice and take down

Tref je onrechtmatige content op mijn website aan, dan vraag ik je vriendelijk dit aan mij te melden, zodat ik deze van de website kan verwijderen. Je kunt een melding maken door te e-mailen met de volgende gegevens:

  • URL waar je de onrechtmatige content hebt aangetroffen;
  • Korte omschrijving van de onrechtmatige content;
  • Onderbouwing waarom de content volgens jou onrechtmatig is en indien het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gaat, wie de rechthebbende is;
  • Je naam en contactgegevens.

Indien de content evident onrechtmatig is zal ik deze binnen 48 uur na de melding verwijderen. Indien ik niet met enige zekerheid kan vaststellen dat de content onrechtmatig is, zal ik hier onderzoek naar doen en je daarvan op de hoogte stellen. Mogelijk neem ik contact met op voor meer informatie.

Wijzigingen

De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Ik garandeer niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Contact

Deze website is van Lindsie van der Horst, ingeschreven bij de KvK onder nummer 60177713.
Bij vragen of een notice and take down melding kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info @ praateensmetlindsie.nl.